Neuvontaa ja asiantuntijapalveluita

Maaseudulla toimiville pienyrityksille, monialaisille maatiloille ja aloittaville yrityksille on tarjolla asiantuntijapalveluita ja neuvontaa.

Yritys-Suomi - yrityksen palvelut yhdessä osoitteessa

Yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut ovat tarjolla keskitetysti www.yrityssuomi.fi -sivustolla. Palvelusta löydät mm. tietoa, rahoitusmahdollisuuksia ja kontakteja yrityksen perustamisen sekä yritystoiminnan kehittämisen apuvälineeksi. Yrityssuomi.fi-palvelua ylläpitää Työ- ja elinkeinoministeriö.

Seudullisia yrityspalveluja tarjoavat mm. ELY-keskusten, uusyrityskeskusten ja ProAgrian yrityspalvelut sekä yrityshautomot.

Uusyrityskeskukset aloittajan apuna

Suomessa toimii 30 uusyrityskeskusta, joilla on 80 palvelupistettä eri puolilla maata. Uusyrityskeskusten verkosto tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Verkoston avulla perustettiin vuonna 2008 yli 8000 uutta yritystä.

Asiantuntijuutta kehittämiseen ProAgrialta

Myös ProAgrian keskukset palvelevat kautta maan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, muun muassa osana seudullista yrityspalvelua.

ProAgria tarjoaa yrityssuunnittelun ja johtamisen asiantuntijapalveluita, joita tarvitset yrityksesi tavoitteiden toteuttamiseen, kannattavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

ProAgrian erityisalaa ovat maaseudun toimialat, kuten matkailu- ja ravitsemispalvelut, elintar-vikkeiden valmistus, hevosala, urakointi, palveluyritykset, metalli- ja puuala sekä bioenergiaan liittyvä yrittäjyys ja muut luonnonvara-alat. Aloittavat yritykset voivat saada asiantuntijapalveluihin kehittämistukea 90 prosenttia kustannuksista ja toimivat yritykset 50 prosenttia kustannuksista.

Lähtökohdan kehittämiselle saat asiantuntijoiden kanssa käytävästä maksuttomasta kehitys-keskustelusta.

18.6.2014