Ympäristötekoja

Uutta intoa viljelyyn luomusta

Ähtäriläinen maitotilallinen Veijo Leino on toiminut viljelijänä lähes parikymmentä vuotta. Tilan pellot ovat olleet luomuviljelyssä 16 vuotta ja kotieläintuotanto luomua 14 vuotta. Tilalla on 20–30 lypsylehmää ja kokonaiseläinmäärä lähenee 50 kappaletta.

Kosteikon perustaminen palauttaa luonnon ennalleen

Kosteikkojen perustamiskustannuksiin myönnettävä ei-tuotannollisten investointien tuki on tuttu Heikki Happoselle, joka viljelee maata Tuusniemellä Koillis-Savon seudulla.
Happonen on perustanut kosteikkoja jo ennen EU-tukiaikaa. Nykyään Happonen tekee kosteikoita ammatikseen. Hänelle kosteikkojen perustaminen näyttäytyy sydämen asiana.

Utsjoen kirkkotupayhdistys ry pitää huolta valtakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotooppialueesta

Utsjoen kirkkotupayhdistys haki perinnenbiotoopin hoitotukea Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kautta. Yhdistykselle myönnettiinkin tuki kirkkotupien alueen ylläpitämistä ja kunnostamista varten.
- Tavoitteena on säilyttää alueen perinnebiotooppiarvot. Samalla tuetaan myös yhteisöllisyyttä sekä Utsjoen alueen matkailuympäristön kehittämistä., kertoo kirkkotupayhdistyksen puheenjohtaja Aulis Nordberg.

Kosteikon perustaminen edistää luonnon monimuotoisuutta

Siemenperunaa kasvattava Jussi Tuomisto haki ei-tuotannollisten investointien tukea viime vuonna perustaakseen kosteikon tilansa lähettyville Kurikan Viitalankylään.
- Kosteikon perustaminen on hyvä asia niin ympäristön kannalta kuin maisemallisestikin, Tuomisto kertoo.

Ylä-Tihtarin perinteikkäällä tilalla panostetaan ympäristönsuojeluun

Ylä-Tihtarin tila on ollut jo vuodesta 1561 saman suvun hallussa. Tällä hetkellä tilaa isännöi Samuel ja Mari Uusitalo, tilan 15. isäntäpari. Koska elinkeino on suoraan riippuvainen luonnosta, on ympäristön hyvinvoinnin huomioonottaminen Uusitaloille tärkeää.

Ympäristönsuojelu ei ole kallista eikä monimutkaista

Maailman luonnonsäätiö WWF järjesti vuonna 2009 ensimmäistä kertaa Itämeren ympäristöystävällisintä viljelijää etsineen kansainvälisen kilpailun. Voiton ja 10 000 euron pääpalkinnon toi kotiin suomalainen Vapolan tila, joka sijaitsee Kalannin Paulähteen kylässä Uudessakaupungissa.