Mahdollisuus tukiin ympäristön tilan parantamiseksi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma tarjoaa laajan valikoiman erilaisia keinoja ympäristön tilan parantamiseksi. Tukia voivat hakea viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset.

Tukimuodot

Ympäristötuki edistää kestävää maataloustuotantoa. Ympäristötukikokonaisuus muodostuu lannoituksen ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähimmäisvaatimuksista, perustoimenpiteistä, lisätoimenpiteistä ja erityistukisopimuksista.

Maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tukia maksetaan ympäristötukisitoumuksen antaneille viljelijöille. Ympäristötukisitoumus on viisivuotinen ja koskee maatilan koko peltoalaa. Ympäristötukea haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kevään viljelijätukihaussa, joka päättyy vuosittain huhtikuun lopussa.

Ympäristötuen erityistukisopimukset ovat viisi- tai kymmenvuotisia, viljelijän ja valtion kesken tehtäviä sopimuksia. Sopimuksella viljelijä sitoutuu esimerkiksi luonnonmukaiseen tuotantoon, kosteikon hoitoon tai alkuperäisrotujen kasvattamiseen. Erityistukisopimuksia haetaan keväällä päätukihaun yhteydessä ELY-keskuksesta. Viljelijöiden lisäksi myös rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea tiettyjä erityistukisopimuksia.

Ei-tuotannollisten investointien tukea myönnetään kosteikon tai perinnebiotoopin perustamiskustannuksiin. Tukea haetaan ELY-keskuksesta, ja hakijoina voivat olla viljelijät tai rekisteröidyt yhdistykset.

Lomakkeet

Lomakkeet ovat Suomi.fi-verkkosivustolla. Löydät lomakkeen hakemalla sitä numerolla.

19.02.2010