Maatalouden muokkaama maisema on vaalimisen arvoinen, vesiensuojelutoimet kauaskantoinen satsaus jälkipolville

Maaseudun ympäristön hyvän tilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvitaan jatkuvaa ympäristönhoitoa. Pitkäjänteinen hoito takaa, että vuosien saatossa syntyneet arvokkaat luontotyypit säilyvät, maaseutumaisema pysyy avoimena ja vesistöjen tila paranee.

Ympäristötuen toimenpiteillä on mahdollista vähentää maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormitusta sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta. Maatalouden ympäristötukijärjestelmään on sitoutunut yli 90 prosenttia viljelijöistä. Pitkäjänteisellä työllä maatalouden ympäristökuormitus onkin vähentynyt, mutta vaikutukset näkyvät osin vasta viiveellä.

EU-osarahoitteisella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalla on keskeinen rooli maaseutuympäristön tilan parantamisessa sekä maaseudun kehittämisessä vuosina 2007–2013. Ohjelma tarjoaa laajan valikoiman erilaisia keinoja näihin tarkoituksiin.

Ympäristö 2010 -teemavuosi

Vuonna 2010 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teemana oli ympäristö. Ympäristöteemavuoden suojelijana toimi tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Teemavuoden pääsanomana haluttiin kertoa, että

maatalouden luomat maaseutuelinympäristöt ovat välttämättömiä monille eläin- ja kasvilajeille. Maaseudun ihmiset voivat huolehtia niiden hyvinvoinnista monin maiseman ja luonnonhoidon keinoin.

• maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpitämiseen on olemassa nykyään useita keinoja.

Laajan sidosryhmäjoukon toteuttama kampanja näkyi ja kuului erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, toimittajatapaamisissa sekä koululaisille suunnatussa ympäristökampanjassa.

Kartuta ympäristötietoutta

Tästä osiosta voit lukea innostavista ympäristöteoista, löydät perustietoja ympäristötoimien tukimuodoista sekä toimien vaikutuksista ja tuloksista - siitä, kuinka ympäristö kiittää siihen panostamisesta! Jokainen voi toimia oman ympäristönsä hyväksi!

Tiesitkö, että...

....maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen (MYTVAS 3) väliraportin mukaan maatalouden typpi- ja fosforikuormitus on vähentynyt. Maatalouden ympäristötuki on vaikuttanut merkittävästi tähän kehitykseen.