Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelmat

"Hyvinvoiva maaseutu on kansallinen voimavara."

Tämän johtoajatuksen ohjaamana viestitään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Ohjelmaviestintä haluaa vahvistaa myönteisiä mielikuvia Suomen maaseudusta ja sen kehittämistyöstä. Tavoitteena on levittää tietoa ohjelmasta ja sen tukimahdollisuuksista. Viestintä levittää hyviksi havaittuja esimerkkejä koko maahan, rohkaisee keskustelua ja tekee tiivistä yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Ohjelmaviestinnän periaatteet on sovittu vuonna 2007 laadituissa viestintästrategiassa ja koko ohjelmakauden viestintäsuunnitelmassa. Vuosittaiset viestintäsuunnitelmat vahvistetaan vuoden lopun seurantakomiteassa.