Sähköiset viestintäratkaisut Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmissa 2007–2013 - Osallistu käyttäjäkyselyyn

Ohjelmakausi 2007–2013 on kääntymässä loppua kohden ja katseet on käännetty vahvasti tulevaan. Toivomme, että voitte varata hetken aikaa antaaksenne palautetta sähköisistä viestintäratkaisusta, joita on hyödynnetty erityisesti Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmissa ohjelmakaudella 2007-2013. Tavoitteemme on myös kerätä mahdollisimman paljon sähköiseen viestintään liittyviä konkreettisia kehittämisehdotuksia tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Linkin kaikille avoimeen palautekyselyyn löydätte etusivulta osoitteesta: http://www.maaseutu.fi

Kyselyn avulla on tarkoitus kerätä tietoa seuraavista palveluista:

  • Maaseutu.fi -sivusto
  • Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien 2007–2013 kuvapankki (www.maaseutu.fi/kuvapankki)
  • Parhaat Käytännöt -tietokanta (www.maaseutu.fi/parhaatkaytannot2012)
  • Maaseudun asiantuntijarekisteri (www.maaseutu.fi/asiantuntijarekisteri/)
  • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien sosiaalisen median profiilit (Facebook, Youtube, Twitter)

Olemme kiinnostuneita niin maaseutuhallinnon, maaseutuverkoston osallisten, maaseudun yrittäjien ja hanketoimijoiden kuin suuren yleisön mielipiteistä.

Välttääksemme kohtuuttoman pitkän vastausajan palautekysely on toteutettu siten, että yhdellä vastauskerralla voi arvioida vain yhtä viestintäratkaisua. Toista viestintäratkaisua koskevan palautteen antaminen edellyttää palautekyselyn avaamista uudelleen.

Palautteen antaminen on mahdollista 5.9.2012 asti. Kiitämme etukäteen antamastanne palautteesta! Toivomme, että voitte välittää tietoa palautekyselystä myös omille verkostoille ja sidosryhmillenne.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 100 € arvoinen lahjakortti maaseutumatkailukohteeseen, joka on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoja palautekyselystä antaa Krista Laurila (MMM, maaseutuverkostoyksikkö) 20.8.2012 alkaen, p. 0295 16 2302, krista.laurila@maaseutu.fi