Maisemat kuntoon ja yrittäjyys kannattavaksi

Luonnon- ja maisemanhoito on kehittyvä toimiala. Alan yrittäjyyttä ja yhteistyötä Pirkanmaalla tukee ProAgrian koordinoima hanke, jossa etsitään yrittäjät hoitamaan yhteensä 15 maisemanhoitokohdetta kuntien ja verkkoyhtiöiden alueilla.

Viihtyvyys ja luonnon monimuotoisuus paranevat

Yrittäjät kunnostavat vanhoja peltoja ja niittyjä, jotka ovat olleet vailla hoitoa ja jääneet joutomaiksi. Maisemallisesti keskeisten alueiden kunnostaminen parantaa näkyvästi alueen viihtyvyyttä.

Verkkoyhtiöiden johtoalueilta löytyy muun muassa kohde, jossa esiintyy tummaverkkoperhosia. Tummaverkkoperhonen on harvinainen ja uhanalainen koko Pohjois-Euroopassa, koska sille sopivat niityt ovat monin paikoin kasvaneet umpeen. Perhosen esiintymisalueella kaivuri on jo raivannut kannokkoa ja kohdetta pystytään niittämään jatkossa.

– Työ on saatu alkuun, kertoo hankkeen etenemisestä maisemasuunnittelija Riikka Söyrinki maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta kesällä 2010. – Yrittäjävoimin on rakennettu aitauksia ja kuljetettu eläimiä laidunnuskohteisiin. Niittotöitä aloitetaan mahdollisesti seuraavaksi, Söyrinki jatkaa. Hanke kestää kolme vuotta.

Maisemanhoidolle on kysyntää

– Haasteena on se, että kunnostettavat alueet ovat usein pieniä, Söyrinki sanoo. – Hoitoalueista pitäisi muodostua laajempi verkosto, jotta toiminta olisi kannattavaa sekä tilaajalle että maaseutuyrittäjälle.

Toiveena on, että yhteistyö yrittäjien ja tilaajien välillä jatkuu hankkeen jälkeenkin ja että toiminta laajenee. Tilaajatahot ovat innostuneita ja kysynnän myötä yrittäjienkin kiinnostuksen toivotaan kasvavan.

Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla -hankkeessa ovat mukana Nokian, Sastamalan, Urjalan, Vesilahden ja Virtain kunnat sekä verkkoyhtiöt Fingrid ja Vattenfall. Yhteistyössä on mukana myös Pirkanmaan ELY-keskus.

Hanke on ehdolla vuoden kehittämishankkeeksi Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa.

Teksti: Riika Isola

Kuvat: Martina Motzbäuchel