Kysely toimintaryhmille ja niiden sidosryhmille

Maa- ja metsätalousministeriö kerää tietoa toimintaryhmäperiaatteiden toteutumisesta Leader-ryhmille ja niiden sidosryhmille suunnatulla kyselyllä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2007–2013 on kuvattu kuusi eurooppalaista Leader-periaatetta, joita sovelletaan Suomessa:

  • alhaalta ylös -periaate,
  • paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman toteuttaminen,
  • julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja työnjako,
  • avoimuus ja luottamus,
  • innovatiivisuus sekä
  • verkostoituminen.

Toimintaryhmäperiaatteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan toimintaryhmien vuosiraportoinnin, ohjelman jatkuvan arvioinnin sekä tarpeen mukaan erillisselvitysten avulla. Nyt tehtävällä kyselyllä täydennetään ryhmäkohtaista tietoa toimintaryhmäperiaatteiden toteutumisesta ohjelmakauden puolivälissä. Toimintaryhmäperiaatteet ovat olennainen osa Leader-toimintaa.

Miten Leader-periaatteet toimivat omalla alueellasi?

Kyselyssä on seitsemän osiota, joiden vastaamiseen arvioidaan vastaajasta riippuen kuluvan yhteensä noin 15-30minuuttia. Vastaukset voi tallentaa ja vastaamista voi jatkaa toisena ajankohtana keskeytys-painikkeella.

Vastaukset on tallennettava 12.8.2010 mennessä.

Kysely löytyy osoitteesta

http://www.webropol.com/P.aspx?id=449918&cid=75625863 (Mikäli kysely ei avaudu linkkiä klikkaamalla, kopioi linkki selaimesi osoitekenttään).

På svenska enkäten finns på adressen

http://www.webropol.com/P.aspx?id=452432&cid=52924443 (Om enkäten inte öppnas när du klickar på länken, kopiera länken i adressfältet för din webbläsare).

Lisätietoja:

MMM:n ylitarkastajat Laura Jänis (p. 09 160 54256, laura.janis@mmm.fi), Sanna Sihvola (p. 09 160 52895, sanna.sihvola@mmm.fi) ja Leena Anttila (p. 09 160 53404, leena.anttila@mmm.fi) sekä suunnittelija Tuire Jansson (p. 09 160 52910, tuire.jansson@mmm.fi).