Kyläverkko maaseudun kehittäjänä

Nykypäivänä toimivat tietoliikenneyhteydet ovat olennaisen tärkeitä niin julkisille palveluille, yrityksille, maatiloille kuin kotitalouksillekin. Optisen kuituverkon rakentaminen turvaa maaseudun asukkaiden viestinnälliset tarpeet ja edistää alueellisen tasa-arvoisuuden toteutumista haja-asutusalueiden ja taajamien asukkaiden välillä.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on ollut vahva visio maakunnallisen runkoverkon rakentamisesta. Optista kuituverkkoa maakunnan kyliin ja taajamiin lähtivät toteuttamaan Osuuskunta Keskikaista ja Kaustisen seutukunta. Mukana hankkeessa ovat myös Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. EU:n osarahoituksen avulla hankkeessa on rakennettu 220 kilometriä valokuituverkkoa ympäri Keski-Pohjanmaata, palkattu suunnittelijoita, valvojia ja maaurakoitsijoita sekä katettu laite- ja materiaalikustannuksia. Työ jatkuu edelleen.

Kuituverkko tärkeä maaseudun työntekijöille

Haja-asutusalueen etätyöntekijöille nopeat tietoliikenneyhteydet ovat elinehto. Kuituverkko tehostaa myös maatilojen toimintaa, sillä sen avulla tilat voivat käyttää nopeita yhteyksiä vaativia ruokinta-, valvonta- ja hyvinvointiseurantapalveluja. Nopeat ja laadukkaat yhteydet myös viranomaisiin, meijeriin tai eläinlääkäriin ovat tärkeitä.

Avoin verkko – vapaus valita

Osuuskunta Keskikaista on rakentanut monipalveluverkon, joka kattaa kaikki tietoliikenneyhteyksien tarpeet, kuten mahdollisuuden laajakaistatelevisioon. Kuituverkko perustuu avoimeen pääsyyn eli asiakas voi valita ja kilpailuttaa tarvitsemansa palvelut eri operaattoreilta. Koska avoin pääsy koskee kyläläisten ohella myös yhtiöitä, on verkon palveluntarjonta monipuolinen ja hinnat kilpailukykyiset.

Kuvat: Tuija Riukulehto

Teksti: Pia-Maria Jokipii

30.06.2011