Pintaturpeesta luonnonmukaisia huopa- ja levytuotteita markkinoille

Karvialaisen Konto Oy:n toiminta on juuri käynnistymässä. Yritys valmistaa luonnonkuiduista huopa-, levy- ja muotopuristetuotteita. Käyttökohteita ovat öljynimeytys, eristäminen, akustiikka ja muotopuristeet. Hankkeella yritys teki yritystoiminnan käynnistämiseen vaadittavat koneinvestoinnit.

Kehitystyö erilaisten luonnonkuiduista valmistettujen tuotteiden kanssa on vaatinut pitkäjänteisen kehittämisprosessin, jonka aikana eri luonnonkuituja tutkimalla on löydetty pintaturpeen erinomaiset ominaisuudet muihin kuituihin verrattuna.

- Pintaturve on käsittelystä riippuen parhaimmillaan imukyvyssä ja eristämisessä. Pintaturvekuitujen muotoiltavuus ja kestävyys ovat myös omaa luokkaansa. Näitä eri ominaisuuksia optimoimalla olemme kehittäneet uusia ja ekologisia tuotteita öljynimeytykseen, eristämiseen, akustiikkaan ja muotopuristeiksi, kertoo Konto Oy:n Tutkimus- ja Kehityspäällikkö Heikki Rantanen.

Alatalo ja Rantanen tutkivat piirustuksia tuotantolinjan alkupäässä.

Tuotekehityksen eteen on myös tehty paljon työtä. - Tuotekehityksessä olemme pyrkineet asiakaslähtöisyyteen testaamalla tuotteitamme eri tuoteryhmien asiakkaiden kanssa ja osana heidän prosessejaan, kommentoi Konto Oy:n markkinointipäällikkö Piia Alatalo.

Positiivinen vaikutus maaseutuympäristöön Turvekuitujen alustavat testitulokset osoittavat niiden olevan kilpailukykyisiä verrattuna markkinoilla nykyisin oleviin tuotteisiin. Suurena erona vastaaviin tuotteisiin on ekologisuus – pintaturve on uusiutuva, kierrätettävä ja turvallinen luonnonkuitu.

- Turvekuitutuotteidemme tasalaatuisuus saadaan nyt taattua tehdastuotannolla. Myös tuotannossa ympäristöasiat on hyvin huomioituna. Esimerkiksi kaikki ylijäävä materiaali palautetaan tehtaalla uudelleen kiertoon eli hukkaa ja jätettä ei synny, jatkaa Rantanen.

Yrityksen sijainti Karviassa on erinomainen raaka-ainesaatavuuden kannalta, sillä Karvia ja ympäröivät kunnat ovat tunnettuja turpeentuottajia. Investointi mahdollisti toiminnan käynnistämisen ja sitä kautta työntekijöiden palkkaamisen. Lisäksi Konto Oy:n toiminnan aloittaminen tuo alueelle lisää työpaikkoja, investointeja ja osaamista.

Hanke on ehdolla vuoden maaseutuinnovaatioksi Parhaat käytännöt 2010 -kilpailussa.

Teksti: Titta Strömberg

Kuvat: Martina Motzbäuchel ja Titta Strömberg