Hallinnollisen taakan purkamisen työryhmä jättää ministerille selvityksensä