Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 seurantakomitea päätti kokouksessaan 6.6.2011 komissiolle esitettävästä ohjelmamuutoksesta, joka koskee maatalouden ympäristötukia. Muutosesityksessä määritellään viljelijän mahdollisuudet muuttaa maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteitä, kun sitoumuskautta pidennetään. Aikaisemmin lisätoimenpiteet on päätetty sitoumuskauden alussa ja niitä on voinut muuttaa vain hyvin rajallisesti.

Seurantakomitea päätti esittää komissiolle ympäristötuen lisätoimenpiteiden vaihtamiseen ja niistä luopumiseen liittyviä mahdollisuuksia sitoumuskauden pidentämisen yhteydessä. Komission 28.4.2010 hyväksymän edellisen ohjelmamuutoksen mukaan vuosina 2012 ja 2013 päättyviä ympäristötukisitoumuksia voidaan jatkaa kahdella tai yhdellä vuodella ohjelmakauden loppuun. Nyt esitettävien muutosten tarkoituksena on helpottaa sitoumusta jatkavien tilojen tuotannon kehittymistä sekä vahvistaa sitoumusten ympäristöhyötyjä.

Jos komissio hyväksyy seurantakomitean esityksen, voivat vuosina 2007 tai 2008 ympäristötukeen sitoutuneet viljelijät, jotka jatkavat sitoumustaan vuoden 2013 loppuun, tehdä halutessaan seuraavia muutoksia ympäristötukisitoumukseensa:

• Luopua viljelyn monipuolistamisen tai tuhoeläinten tarkkailumenetelmien käytön lisätoimenpiteistä tai vaihtaa ne toisiksi lisätoimenpiteiksi. A- ja B-tukialueilla luopuminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista, jos kyseessä on sitoumuksen ainoa lisätoimenpide.

• Luopua lannan levitys kasvukaudella -lisätoimenpiteestä, jos tilalle haetaan erityistukisopimusta lietelannan sijoittamisesta. A- ja B -tukialueilla edellytetään, että lisäksi valitaan uusi lisätoimenpide, jos kyseessä on sitoumuksen ainoa lisätoimenpide.

• Vaihtaa sitoumuksessa oleva kasvipeitteisyyslisätoimenpide A- ja B-tukialueilla vaativammaksi ja ympäristön kannalta tehokkaammaksi kasvipeitteisyystoimenpiteeksi. Ympäristötuessa on yhteensä kolme vaihtoehtoista eri vaativuustason lisätoimenpidettä, jotka edellyttävät talviaikaista kasvipeitteisyyttä.

• Valita C-tukialueella uutena lisätoimenpiteenä laajaperäisen nurmituotannon lisätoimenpiteen.Ehdotetut muutokset eivät aiheuta lisätoimenpiteiden tuen takaisinperintää, koska sitoumus on ollut voimassa vaaditut viisi vuotta.

Seurantakomitea hyväksyi myös ohjelman vuoden 2010 vuosikertomuksen, joka löytyy kesäkuun lopussa osoitteesta www.maaseutu.fi. Vuosikertomus kokoaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 vuoden 2010 toiminnan yksiin kansiin.

Lisätietoja:

Tiina Malm

neuvotteleva virkamies

maa- ja metsätalousministeriö

p. 040-7336223tiina.malm@mmm.fi