Kyläkyltti kokoaa Kittilän palvelut

21.08.2012

Kallon kyläkaupan seinälle pystytettiin ensimmäinen Kittilän kyläkyltti Kallon kyläläisten ja Kittilän elinkeinopalveluiden kylähankkeen voimin.

Kittilän kunnan elinkeinoliikelaitoksen, Kideve Elinkeinopalveluiden vetämässä Kittilän investointihankkeessa toteutetaan kyläkyltit yhteensä noin 25 kittiläläiseen kylään. Kyläkyltit sisältävät kylien opaskartan, sijainnin kunnan alueella, välimatkat lähimpiin kuntakeskuksiin ja kylän käyntikohteet ja palvelut listoina. Kyltit ovat kooltaan 2 m x 1,3 m suuria, ja ne sijoitetaan useimmissa kylissä esimerkiksi levikkeille teiden varsiin tai kyläläisten muuhun valitsemaan, sopivaan paikkaan, johon ohikulkeva voi pysähtyä kylttiä lukemaan.

Kylteille valittiin väriksi oranssi, joka erottuisi hyvin kaikkina vuodenaikoina. Samalla kun kyltit tuovat esille kylän ominaispiirteitä, ne luovat yhdenmukaisuutta Kittilän kunnan laajan alueen eri kyliin, kun tiellä matkustaja voi pysähtyä lukemaan samannäköisestä kyltistä juuri tämän kylän palveluista. Samaa ilmettä saadaan jatkossa nähdä myös pääteiden varsiin sijoitettavista Tervetuloa Kittilään -kylteistä sekä Kittilän kyläesitteestä ja -videosta. Lisäksi osa kittiläläisistä kylistä toteuttaa uudet nettisivunsa www.Lappi.fi-portaaliin, jossa Kittilän kylillä on oma ilme.

Kideve Elinkeinopalvelut on saanut rahoituksen hankkeeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, KKTM ry:n ja Lapin ELY-keskuksen kautta. Hanke kestää vuoden 2012 loppuun. Kittilän investointihankkeen rinnalla toteutetaan Kittilän kylähanketta. Hankkeiden päätavoite on auttaa Kittilän kyliä elinvoimaisuuden lisäämisessä. Kylien kehitystä halutaan tukea sellaiseen suuntaan, että ne voivat jatkossakin tarjota asukkailleen viihtyisän ympäristön.