Luonnonkukkien päivän haastattelu

15.06.2012

Sunnuntaina 17.6. vietetään yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää. Maaseutu.fi kysyi Maaseudun kehittämisyksikön ylitarkastaja Eero Pehkoselta kukista ja luonnon monimuotoisuudesta.

Kuka olet ja mitä teet?

"Olen Eero Pehkonen, ja vastaan maaseudun kehittämisohjelman arvioinnista ja luonnonhaittakorvauksen valmistelusta. Lisäksi hoidan muutamia osia maatalouden ympäristökorvauksen valmistelusta tulevaa ohjelmakautta varten."

Mikä luonnonkukka on suosikkisi?

"Monetkin. Tykkään muuan muassa harakankelloista ja koiranputkista tienvarressa tai pellon pientareella. Kukissa sininen ja valkoinen sopivat hyvin yhteen."

Harakankello

Harakankello

Kukat ovat osa luonnon monimuotoisuutta. Miten luonnon monimuotoisuus liittyy maaseudun kehitysohjelmaan?

"Monellakin tapaa. Ohjelman kautta edistetään luonnon maatalousluonnon monimuotoisuutta muuan muassa tukemalla viljelijöitä perustamaan luonnonhoitopeltoja, kunnostamaan ja hoitamaan perinnebiotooppeja. Myös monet kyläyhdistykset ja luonnonsuojeluyhdistykset ovat edistäneet maisemapiirteiden hoitoa. Sekin on saanut ohjelman kautta rahoitusta."

Millaisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tuloksia kehitysohjelmalla on saatu aikaan?

"Luonnonhoitopeltoja on viljelyksessä noin 150 000 hehtaaria. Se on edistänyt hyvin luonnon monimuotoisuutta CAP:n velvoitekesannoinnin poistumisen jälkeen. Myös perinnebiotooppeja on hoidon piirissä vuosittain reilu 20 000 hehtaaria, mikä on merkittävä panostus biodiversiteettiin."

Entä mihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota jatkossa?

"Vaikea kysymys. Se, että Suomessa olisi jatkossakin laiduneläimiä, joita viljelijä haluaa pitää laitumella. Eläinmäärän ylläpitäminen on merkittävimpiä tekijöitä, joilla voidaan ylläpitää maatalousluonnon monimuotoisuutta. Useimmissa tapauksissa juuri eläimet tekevät sen työn, joka näyttäytyy meille luonnon monimuotoisuutena - esimerkiksi kauniina luonnonkukkina."