Maailman ympäristöpäivän erikoishaastattelu

05.06.2012

Tänään, 5. kesäkuuta, vietetään maailman ympäristöpäivää. Maaseutu.fi huomioi ympäristöpäivän haastattelemalla merkittävää suomalaista ympäristöihmistä.

Kuka olet ja mitä teet?

"Olen Henrik Jensen. Viljelen vaimoni Virpin kanssa Inkeren kartano -nimistä tilaa Salon Perttelissä. Päätuotannon suunta on hereford-karjan jalostus ja säilöheinän tuotanto talleille, eli pelkistetysti nurmen viljely eri tarkoituksiin. Tilalla on ollut herefordeja vuodesta 1995."

Antaisitko esimerkkejä tavoista, joilla huomioit ympäristön toiminnassasi?

"Nurmenviljely jo sinänsä on ympäristöystävällistä, koska nurmipelto on kasvipeitteinen ympäri vuoden. Sen ansiosta maan rakenne paranee, jolloin satotaso nousee, ravinteet pidättäytyvät paremmin maassa ja tulevat käyttöön. Olemme pyrkineet myös perustamaan suojavyöhykkeitä kohteisiin, joissa pintavaluntariski on suuri. Aina se ei kuitenkaan ole ollut mahdollista esimerkiksi lyhyehköjen vuokrasopimusten vuoksi. Tällöin olemme perustaneet luonnohoitopelto-nurmen. Tilalta löytyy myös useita kosteikkoja joilla pyritään hallitsemaan valumavesiä ja estämään purouomien eroosiota."

Ympäristöstä huolehtimiseen liittyy aina erilaisia valintoja. Millaisia valintoja sinä olet tehnyt? Miksi juuri niitä valintoja?

"Suosimme pitkäikäisiä, vähintään 5-vuotisia nurmia. Pitkäikäinen nurmipelto on erinomainen hiilinielu. Maan alle muodostuu valtava juuristo, joka sitoo hiilidioksidia.

Laitumiksi valitaan mieluummin perinnebiotooppeja ja luonnon monimuotoisuuskohteita, ja niitä yritetään saada lisää laidunnukseen. Hyvin hoidettu luonnonlaidun on monimuotoinen ja elävöittää maisemaa. Se on oikeastaan 'maaseudun näyteikkuna'.

Tilamme on tietysti sitoutunut ympäristötukeen. Lisätoimenpiteiksi on valittu tehostettu talviaikainen kasvupeitteisyys, ravinnetaseet ja lannan levitys kasvukaudella. Lantalat tyhjennetään ja levitetään pääasiassa ennen kevätkylvöjä. Kestokuivikepohja levitetään nurmelle ensimmäisen sadon jälkeen."

Mitä aiot tehdä ympäristön hyväksi jatkossa?

"Ravinteiden kierrätykseen kiinnitetään enemmän huomiota, koska karjanlanta on arvokas raaka-aine. Esimerkiksi pihattojen kestokuivikepohja sisältää runsaasti olkea, ja kuivikepohja pitäisi saada kompostoitua kunnolla ennen levitystä, jolloin ravinteet olisivat heti kasvien käytössä. Suuri olkimassa kuivikepohjassa ennemminkin sitoo typpeä hajotessaan kuin luovuttaa sitä. Levitettävää on vähemmän, ja sitä myöten myös pellolla ajaminen vähenee, kun lanta kompostoituu.

Tilan valkuaisomavaraisuutta on myös tarkoitus lisätä. Typensitojakasvien, kuten esimerkiksi sinimailasen viljelyä lisätään."

Henrik Jensen

Henrik Jensen

Miten ympäristö ja maaseudun yleinen tila liittyvät mielestäsi yhteen?

"Maatalous on riippuvainen ympäristön tilasta. Ei kukaan halua tieten tahtoen pilata elinkeinonsa toimintaedellytyksiä. Hyvin hoidettu ympäristö on paras keino vakuuttaa suomalaiset kuluttajat kotimaisten elintarvikkeiden ja maaseudun tärkeydestä. Hyvin hoidettu maaseutu lisää matkailua, houkuttaa paluumuuttajia ja elävöittää maaseutua."

Ympäristön kuormitusta halutaan yleisesti vähentää. Mitkä keinot ovat sinun mielestäsi avainasemassa tässä asiassa?

"Nurmen suosimisella on suuri merkitys. Nurmen viljely parantaa maan rakennetta, jolla on suuri merkitys varsinkin savialueella. Lisäksi nurmi sopii hyvin viljelykiertoon, koska Suomessa on käytössä aika suppea kasvivalikoima ja viljely on liian yksipuolista.

Suojavyöhykkeiden määrää tulisi lisätä ja suojavyöhykesopimusten tekemistä tulisi helpottaa karsimalla raskasta hakumenettelyä."

Onko olemassa ympäristöseikka, jota ei oteta tarpeeksi huomioon ja jonka tahtoisit nostaa esille?

"Naudanlihasta on tehty 'ilmastorosvo'.

Naudanlihan tuotantoa pitää ehdottomasti tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluu oleellisena osana rehuntuotanto. Nurmipeltoon kehittyy iän myötä varsin suuri orgaaninen juurimassa, joka on ilmasta sidottua hiiltä. Mitä harvemmin peltoa muokataan, sen paremmin orgaaninen massa säilyy maassa ja pelto toimii hyvänä hiilinieluna. Lisäksi luonnonlaidunten käytöllä on positiivisia ympäristövaikutuksia - myös ilmastollisia. Liian usein lasketaan pelkästään rehuyksiköitä, joita naudanlihakilon kasvattamiseen kuluu. Aina pitäisi huomioida minkälaisia rehuyksiköitä. Pääosassa on kotimainen nurmirehu. Monien muiden 'tehokkaampien' eläinten rehuyksiköt tulevat usein valtameren takaa, soijaplantaaseilta."

Millaisen ympäristöön liittyvän haasteen haluaisit heittää kaikille muille ihmisille?

"Ympäristöasioissa jatkuva syyllistäminen saisi ainakin riittää, koska se ei palvele ketään. Yhteistyöllä asiat saataisiin hoidettua paljon paremmin. Tiloilla on tehty paljon asioita ympäristön eteen, ja vaikutukset näkyvät hitaasti. Ympäristötuen tehottomuutta moittivien tulisi miettiä miten paha tilanne olisi, jos ei olisi tehty mitään."