Lisäetua panostamisesta eläinten hyvinvointiin

Nauta- ja sikatilat voivat hakea yhden vuoden jatkoa voimassa oleviin eläinten hyvinvoinnin tuen sopimuksiin vuoden 2014 päätukihaussa. Tuen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin edistämisen kautta lisäksi parantaa tuotteiden laatua ja tuotannon taloudellista tulosta.

Tukea haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2014 mennessä. Jatkovuotta haettaessa sitoumusten tukitasot ja -ehdot säilyvät ennallaan.

Vuonna 2015 eläinten hyvinvoinnin tuki muuttuu eläinten hyvinvointikorvaukseksi ja tuen piiriin tulee todennäköisesti myös siipikarja, sekä lammas- ja vuohitilat. Tulevan kauden eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpideluonnoksiin, sekä alustaviin tukitasoihin, voi tutustua Maaseudun kehittämisohjelman viimeisimmän luonnoksen sivulta 242 alkaen.

Terveyttä, turvallisuutta ja mukavuutta

Perusehdoissa keskeistä on karjan terveyden ja tuotantotilojen toimintojen turvaaminen. Viljelijä tekee eläinlääkärin kanssa terveydenhuoltosopimuksen, joka takaa tilan eläinten terveyden seurannan.

Lisäehtona voi esimerkiksi olla, että eläintä kohden varataan enemmän tilaa, karsinan makuuolosuhteita parannetaan tai eläimen jaloittelua lisätään vähimmäisvaatimuksia enemmän.

18.10.2012