Kehittämissignaaleja ja koordinaatiota maaseudun kehittäjäkentälle

Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi maaseutuverkoston toimintaa ja kokoaa maaseudun kehittämisen parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset yhteen .

Maaseutuverkostoyksikkö oli kuusi ensimmäistä toimintavuottaan maa- ja metsätalousministeriön yksikkö. Vuoden 2014 alussa maaseutuverkostoyksikkö siirtyi Maaseutuviraston maaseutuelinkeino-osaston yksiköksi. Maaseutuverkostoyksikön toimitilat ovat sijainneet alusta asti Seinäjoella. Tällä hetkellä istumme Mavi-talossa Alvar Aallon kadulla.

Toimintaperiaatteitamme ovat:

  • verkottamista tehdään suunnitelmallisesti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti toimijoiden kanssa
  • viestintä on ymmärrettävää ja ajantasaista
  • yhteistyö tutkimuksen kanssa on rakentavaa ja tiivistä
  • kansainvälistyminen on keskeinen osa toimintaa
  • välittämällä esimerkkejä maaseudun hyvistä käytänteistä lisäämme yhteistyötä maaseudun ja maatalouden kehittäjien välillä.

Toimintamme lähtökohtia ovat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmat.