Maaseutuverkoston tehtäväkenttä

Maaseutuverkoston tehtäviksi on määritelty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa:

  1. Tiedottaa ohjelman toimenpiteistä, tukijärjestelmistä ja niihin liittyvistä ajankohtaisista asioista
  2. Järjestää tapaamisia ja koulutuksia maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista
  3. Koota ja välittää tietoa maaseudun kehittämiseen ja ohjelmaan liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista, missä keskeinen väline on maaseutu.fi-sivuston tapahtumakalenteri
  4. Laatia yhteistyössä hallintoviranomaisten ja toimintaryhmien kanssa koulutussuunnitelma toimintaryhmille ja niiden sidosryhmille
  5. Avustaa viranomaisia koulutusten, seminaarien ja tapahtumien järjestelyssä sekä koulutusaineiston tuottamisessa
  6. Kerätä, analysoida ja levittää tietoa maaseudun kehittämisestä ja siihen liittyvien tukijärjestelmien hyvistä käytännöistä
  7. Edistää maaseudun toimijoiden verkostoitumista ja verkostojen ylläpitoa
  8. Edistää kansainvälisten ja aluerajat ylittävien hankkeiden yhteistyötä ja tiedonvälitystä
  9. Pitää yhteyttä ja välittää tietoa EU:n maaseutuverkostoon sekä muiden EU:n jäsenvaltioiden maaseutuverkostoihin