Maaseutuindikaattorit -palvelu

Maaseutuindikaattorit-palveluun on koottu keskeiset maaseutualueiden kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Palvelu on tarkoitettu aluekehityksen seuraamiseen ja alueiden vertailuun, päätöksenteon apuvälineeksi, kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin, tutkimuskäyttöön ja maaseudun kehityksen seurantaan. Tietoja löytyy väestöstä ja muuttoliikkeestä, talouden rakenteesta ja toiminnasta, elinoloista ja hyvinvoinnista sekä ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä.

Maaseutuverkoston toimijoihin kuuluvalla, alla olevan käyttäjäsitoumuksen allekirjoittajalla, on oikeus käyttää Maa- ja metsätalousministeriön ja Tilastokeskuksen väliseen tietopalvelusopimukseen sisältyvää Maaseutuindikaattorit-verkkopalvelua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013 liittyvissä tehtävissä. Tilastokeskus toimittaa käyttäjäsitoumuksen allekirjoittajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan sen jälkeen, kun Tilastokeskukselle toimitettu allekirjoitettu käyttäjäsitoumus on hyväksytty.

Käyttäjäsitoumuksen allekirjoittaja sitoutuu noudattamaan tietojen käyttäjäsopimuksessa mainittuja käyttöoikeuksia.

Allekirjoitettu käyttäjäsitoumus toimitetaan hyväksyttäväksi Tilastokeskukselle osoitteella:

Maaseutuindikaattorit / Yrjö Palttila

PL 4 A

00022 Tilastokeskus