Maaseutuverkosto maaseudun kehittämistä tehostavana työmuotona

Maaseutuverkosto koostuu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien keskeisistä toimijoista. Maaseutuverkoston taustaa

Maaseutuverkoston neljä päätehtävää - viestintä, koulutus, hyvien käytäntöjen kerääminen ja levittäminen sekä kansainvälistymisen edistäminen - on määritelty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Maaseutuverkosto välittää tietoa maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksista ja tuloksista ohjelman toimijoille, potentiaalille tuensaajille ja suurelle yleisölle. Tehostamalla tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa viranomaisten ja sidosryhmien välillä myös verkoston osaaminen vahvistuu. Verkostotoiminnan onnistumisen kannalta keskeistä on, että saadaan syntymään uusia verkoston lenkkejä sekä yhteisiä ymmärryksiä maaseudun eduista.

Maaseutuverkostoyksikkö toimii valtakunnallisen maaseutuverkoston aktiivisena kokoajana ja sitouttajana. Pyrkimyksenä on tehdä maaseutuverkosto toimintatapana tunnetuksi ja saada maaseutuverkoston toimijat kokemaan olevansa osa maaseutuverkostoa.

Maaseutuverkoston dokumentit

Maaseutuverkoston opintomatkat

Maaseutuverkoston esittelymateriaalia

Maaseutuviraston ylitarkastaja Reijo Martikaisen on tehnyt koko 25-vuotisen uran ajan töitä maaseudun uuden yrittämisen parissa. - Tällä hetkellä työskentelen yritysrahoituksen toimeenpanotehtävissä.

Tiesitkö, että...

...Sinäkin voit olla osa maaseutuverkostoa! Maaseutuverkostoon kuuluvat kaikki maaseudun kehittämisen parissa työskentelevät toimijat ja organisaatiot. Lisäksi meistä monilla on "oma maaseutu", jonka kehittämiseen liittyviä seikkoja joko seuraamme tai laitamme panoksemme sitä edistäviin toimiin esimerkiksi osana kyläyhteisöä. Lue lisää