Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeiset toimijat ovat maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämisyksikkö ja maaseutuverkostoyksikkö, Maaseutuvirasto sekä alueelliset ja paikalliset toimijat.

Maaseudun kehittämisyksikkö neuvottelee komission kanssa, valmistelee maaseudun kehittämisstrategian, ohjelman ja niihin tehtävät muutokset sekä seuraa ohjelman toteutumista. Yksikön yhteystiedot

Maaseutuviraston (Mavi) vastuulla ovat ohjelman tukien hakuun ja maksatuksiin liittyvät tehtävät.

Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi Maaseutuverkostoa. Se tuottaa verkoston tarvitsemia palveluja, kuten koulutusta, hoitaa verkoston sisäistä viestintää ja varmistaa hyvien käytäntöjen leviämisen verkoston sisällä.

ELY-keskukset (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vuoden 2010 alusta lähtien) hoitavat viranomaistehtäviä alueilla. Ne tarjoavat neuvontaa tukien hakemisessa ja käsittelevät tukihakemukset.

Manner-Suomen 55 Leader-toimintaryhmää (ja Ahvenanmaan toimintaryhmä) tukevat paikallista kehittämistyötä oman kehittämisohjelmansa mukaisesti ja neuvovat hankkeissa.

Verkoston jäsenorganisaatiot ja ohjelman muut yhteistyökumppanit on listattu yhteystiedoissa.