Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman käytännön työkalut eli toimenpiteet on jaettu neljään toimintalinjaan. Ohjelma-asiakirjan löydät sivun oikeasta laidasta.

  1. Ensimmäisen toimintalinjan kautta tuetaan muun muassa nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista, maa- ja metsätaloustuottajien koulutusta, maatalouden investointeja sekä elintarvike-, puu- ja bioenergia-alan kehittämistä.
  2. Toiseen toimintalinjaan kuuluvat epäsuotuisten alueiden tuet, maatalouden ympäristötuet, eläinten hyvinvoinnin edistäminen sekä ei-tuotannolliset investoinnit.
  3. Kolmanteen toimintalinjaan kuuluvat maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen sekä maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen.
  4. Neljännen toimintalinjan kautta tuetaan Leader-toimintaryhmien paikallisten kehittämissuunnitelmien mukaista toimintaa linjoilla 1–3 sekä alueiden yhteistyötä myös kansainvälisesti.

Tarkat kuvaukset ohjelman laajoista mahdollisuuksista löydät ohjelma-asiakirjasta sivun oikeasta palstasta.

Ohjelma-asiakirjan vanhemmat versiot löytyvät ohjelmahistoriasta.

Tietosivut tarjoavat koostettua tietoa, joka auttaa alkuun.

20.1.2014