Ohjelmakausi 2014–2020

Vuonna 2014 alkavalla EU:n rahoituskaudella muun muassa ilmastonmuutos, ympäristön tila, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita – ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle. Päättyvän ohjelmakauden kokemukset ovat pohjana tulevan kauden suunnittelulle. Tällä sivulla seurataan valmistautumista uuteen ohjelmakauteen. Uusi ohjelma käynnistyy siirtymävuoden jälkeen kokonaisuudessaan vuoden 2015 alussa.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin niin ruoan, luonnonvarojen kuin alueiden käytön osalta. Tavoitteena on Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti luoda älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua maaseudulle.

Maaseutuohjelman tavoitteena on, että:

  1. osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät,
  2. ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,
  3. luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat,
  4. maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat,
  5. maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,
  6. maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Pysy kärryillä tulevasta ohjelmakaudesta: Maaseutu.fi/maaseutu2020 ja uutiskirje Liiteri

20.5.2014