Vuosikertomukset

Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla vuosikertomuksella. Ne valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

Yhteydenotot Virva Terho, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162141, etumini.sukunimi@mmm.fi

9.6.2014