Maaseutu.fi-sivustolta avautuu väylä maaseudun kehittämiseen - Se on maaseudun oma verkko

Täältä löydät maaseudun kehittäjät ja monipuolista tietoa siitä, mitä maaseudun elinvoimaisuuden hyväksi tehdään. Sivusto kehottaa tutustumaan kehittämistyön koko kirjoon ja pohtimaan, kuinka Sinä voisit toimia maaseudun hyväksi. Hyvinvoivasta maaseudusta hyötyvät kaikki suomalaiset!

Työ pohjaa kahteen ohjelmaan: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma. Manner-Suomen ohjelmaa hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö, joka vastaa myös Maaseutu.fi-sivustosta. Ahvenanmaan ohjelmaa hallinnoi Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Maaseuturahasto

Suomalaista maaseutua kehitetään EU:n maaseuturahastosta eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta saatavin varoin.

EU-osuuden lisäksi ohjelman rahoitus koostuu kansallisesta rahoitusosuudesta. Se sisältää valtion ja kuntien varoja. Kolmas osuus muodostuu yksityisestä rahoituksesta.