Hakuprosessin kulku

Hakuprosessi etenee seuraavasti:

1. Hakija tekee alustavan suunnitelman

Ensimmäiseksi kannattaa tehdä suunnitelma:

  • mitä aikoo tehdä tuella,

  • mitä se maksaa,

  • kuka rahoittaa ja

  • mikä on aikataulu. Seuraavaksi voi ottaa yhteyttä toimintaryhmään, joka neuvoo hakuprosessissa eteenpäin.

Tukea haetaan lomakkeilla, jotka löytyvät osoitteesta suomi.fi/lomakkeet.

2. Toimintaryhmän hallitus käsittelee hakemuksen

Kun hakija on jättänyt hakemuksen toimintaryhmään, ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausuntonsa. Hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet sen perusteella, mitkä toteuttavat parhaiten ryhmän laatimaa paikallista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Leader-periaatteita.

Hallituksen käsittelyn jälkeen ryhmä toimittaa hakemuksen lausuntoineen ELY-keskukseen.

3. ELY-keskus tekee päätöksen

ELY-keskus tarkistaa hankkeen laillisuuden ja tekee hankkeesta virallisen päätöksen.

Jos toimintaryhmä on puoltanut hanketta, voi ELY-keskus tehdä kielteisen päätöksen vain, jos hanke on lainvastainen.

Jos toimintaryhmä ei ole puoltanut hanketta, ei ELY-keskuskaan voi tehdä myönteistä päätöstä.

4. Hakija aloittaa toteuttamisen

Hakijan on suositeltavaa aloittaa hankkeen toteuttaminen vasta, kun ELY-keskus on antanut virallisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta.

Ennen hankkeen aloittamista kannattaa tutustua tarkasti päätöksen ehtoihin ja hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin.

Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen ja maksatusta haetaan erikseen.

20.11.2012