Leader-toimintaryhmän kautta haettavat tuet

Näiltä sivuilta selviää, mitä tukia voi hakea Leader-toimintaryhmien kautta ja miten hakuprosessi etenee.

Leader-toimintaryhmien kautta haettavat tuet:

Yritystuet mikroyrityksille

  • Käynnistystuki
  • Investointituki
  • Kehittämistuki yksittäiselle yritykselle tai yritysryhmälle

Hanketuet yksityis- tai julkisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille (esimerkiksi kyläyhdistykset, kunnat tai oppilaitokset)

  • Yleishyödyllinen kehittämishanke
  • Elinkeinollinen kehittämishanke
  • Koulutus- tai tiedonvälityshanke
  • Yleishyödyllinen investointihanke

Ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille

(hakemus toimitetaan TE-keskukseen)

  • Perinnebiotooppien hoito, monivaikutteisten kosteikkojen hoito ja ei-tuotannolliset investoinnit

Kalatalouden yritystuet investointeihin ja kehittämiseen

19.9.2012