Ryhmä vastaanottaa hakemuksia, neuvoo ja tiedottaa

Leader-toimintaryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia.

Ryhmän henkilöstö neuvoo tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Se myös tiedottaa tuista, paikallisesta maaseudun kehittämissuunnitelmastaan ja rahoittamistaan hankkeista.

Henkilökuntaan kuuluvat tyypillisimmin toiminnanjohtaja, toimistosihteeri ja aktivaattori.

Kaikki voivat tulla mukaan

Ryhmän toiminta-alue on kooltaan seutukunnan luokkaa ja asukasmäärältään keskimäärin noin 40 000 henkeä vaihdellen reilusta 14 000 asukkaasta lähes 100 000 asukkaaseen.

Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa alueen asukas toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

Eri ryhmät tasaväkisinä hallituksessa

Kerran vuodessa toimintaryhmä kokoontuu yleiskokoukseen, jossa yhdistyksen jäsenet äänestävät uudet jäsenet hallitukseen.

Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten tai yhteisöjen edustajista ja kolmasosa alueen asukkaista, jotka eivät ole mukana kuntien tai yhteisöjen päättävissä elimissä. Näin nämä ryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina toimintaryhmän hallituksessa.

Hallitus päättää rahoitettavat hakemukset

Hallitus käsittelee ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antaa niistä lausuntonsa. Hallitus puoltaa hakemusta, jos se täyttää paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader-periaatteiden asettamat kriteerit.

Vuosina 2007–2013 yhden ryhmän käytössä oleva julkinen rahoitus vaihtelee 2,5 - 6,8 miljoonan euron välillä. Yhteensä Manner-Suomen toimintaryhmät saavat julkista rahoitusta 242 miljoonaa euroa.

14.12.2009