Hyviä käytäntöjä Sloveniasta - Slovenian tasavallan maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Slovenian tasavallan maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 tavoitteena on täydentää maaseudun kehittämisen tähänastisia saavutuksia. Kehittämisohjelma pyrkii saavuttamaan Lissabonin strategian tavoitteet, joilla tähdätään työllisyyden, innovaatioiden, yrittäjyyden, liberalisoinnin ja ympäristönsuojelun parantamiseen EU:ssa. Toimenpiteet ja toiminta jakautuvat neljälle toimintalinjalle.

Toimintalinja 1:

Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen työn tuottavuutta lisäämällä. Toimintalinjalle osoitettiin 33 prosenttia ohjelman rahoituksesta.

Toimintalinja 2:

Ympäristön suojeleminen ja sen tilan parantaminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön varjelu ja siten epäsuora vaikuttaminen biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta ensiarvoisen tärkeiden Natura 2000 alueiden ja arvokkaiden luontoalueiden tavoitteiden saavuttamiseen. Toimintalinjalle 2 osoitettiin 52 prosenttia rahoituksesta.

Toimintalinja 3:

Investointituki, jonka tarkoituksena on edistää työllisyyttä ja työpaikkojen luomista maatalouteen liittymättömissä toiminnoissa, sekä maaseutuasutuksen suunnittelun tukeminen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen tavoitteena edistää maaseudun kehitystä ja parantaa maaseutuyhteisöjen tulo- ja elintasoa. EU:n lainsäädännön muutoksen nojalla kehittämisohjelma painottaa entistä enemmän uusina haasteina ilmastonmuutosta ja laajakaistainternetin saatavuutta maaseutualueilla. Toimintalinjalle 3 osoitettiin 11 prosenttia rahoituksesta.

Toimintalinja 4 (LEADER):

Paikallisen väestön tulisi saada itse tehdä alueidensa kehittämistä koskevat päätökset ja toteuttaa ideansa käytännössä. Tämä on ainoa tapa varmistaa tehokas paikallinen kehitys ja ohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano. Paikallisyhteisöt ovat avainasemassa julkisten politiikkojen täytäntöönpanossa, sillä ne tuntevat parhaiten omien alueidensa ongelmat ja niiden ratkaisukeinot.

Slovenialla on pitkä kokemus paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisesta osallistamisesta kehityksen suunnitteluun. Paikallisen väestön liikkeelle saamiseen perustuvien Integroitujen maaseudun kehitys- ja kylien uudistusohjelmien käynnistäminen (pienialaiset hankkeet) 1990-luvun alussa oli tärkeä virstanpylväs alalla. Näitä ohjelmia täydennettiin Maaseutualueiden kehittämisohjelmilla, joihin sisältyi useita kuntia kattavia kehittämisaloitteita. Tällä hetkellä Sloveniassa on 33 paikallista toimintaryhmää, joiden toiminnan piirissä on 97 prosenttia maan LEADER-tukikelpoisesta alueesta ja 94 prosenttia alueiden väestöstä. Toimintalinjalle 4 osoitettiin 3 prosenttia rahoituksesta.

Hyvä käytäntöjä toimintalinjalla 1

Kuva: Ocean Orchids

Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen työn tuottavuutta lisäämällä

Orkideoiden kasvattamiseen ja myyntiin tarvittavien kasvihuoneiden ja tarvikkeiden hankinta ja pystyttäminen

Maatilojen nykyaikaistaminenKesto: 2008-2009Alue / kunta: Pomurska / Dobrovnik

Ocean Orchids yrityksen pääasiallinen toimiala on kukkivien ruukkuorkideoiden tuottaminen. Kyseessä on Kaakkois-Euroopan ainoa Phalaenopsis orkideoita kaupallisesti tuottava yritys. Kolmen hehtaarin laajuisissa kasvihuoneissa ruukutetaan ja kasvatetaan vuosittain 1 300 000 orkideaa.

Hyvä käytäntö toimintalinjalla 3

Kuva: Eläinten turvakoti

Työllisyyden ja työpaikkojen luomisen edistäminen maatalouteen liittymättömissä toiminnoissa, sekä maaseutuasutuksen suunnittelun tukeminen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen

Mala hišan eläinten turvakoti

Mikroyritysten luomisen ja kehittämisen tukiKesto: Huhtikuu 2008 - heinäkuu 2008 Alue / kunta: Pomurska / Moravske toplice

Mala hiša on Pomurjen alueen ensimmäinen eläinten turvakoti. Lämmintä ja mukavaa turvakotia on verrattu jopa hotelliin. Tämä investointi on voitto kaikille Pomurjen eläinten ystäville, hylätyille eläimille ja matkailijoille, jotka saapuvat lemmikkeineen maan koillisosaan.

Teksti ja kuvat:

Slovenian maatalous-, metsätalous- ja elintarvikeministeriö:

Kansallinen maaseutuverkosto