Contact Point - Euroopanlaajuinen maaseutuverkosto

Euroopan unionin jäsenmaiden maaseutuverkostojen koordinoijana toimii lokakuussa 2008 toimintansa aloittanut European Network for Rural Development Contact Point.

Brysselissä sijaitsevan EN RD Contact Pointin tehtävänä on mm. koulutuksen tuottaminen toimijoille sekä kansainvälisten hankkeiden hankerekisterin ylläpito Euroopan tasolla. Euroopan maaseutuverkoston näkökulmasta on keskeistä, että alueet ja toimijat tunnistaisivat kansainvälistymisen tarpeensa.

Jäsenmaiden maaseutuverkostojen yhteyspiste Contact Point tukee kansainvälistä yhteistyötä muun muassa järjestämällä seminaareja ja konferensseja, tietojen jakamisella, hyvien käytäntöjen keräämisellä ja levittämisellä, julkaisemalla oppaita ja kehittämällä tietokantoja. EN RD Contact Point julkaisee myös sähköistä uutiskirjettä, jossa esitellään hyviä käytäntöjä ja muita aihekohtaisia julkaisuja.