Euroopan maaseutuverkostoyksikkö, EN RD Contact Point

Kuluvalla ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan komissio on halunnut lisää tehokkuutta maaseudun kehittämiseen. Tämän tavoitteen vuoksi jäsenmaat on muun muassa velvoitettu perustamaan kansalliset maaseutuverkostot. Niiden tehtävä on välittää entistä tehokkaammin tietoa Euroopan unionin tarjoamista maaseudun kehittämisen välineistä ja saavutuksista. Erityisen tärkeässä asemassa on hyvien käytäntöjen levittäminen. Jäsenmaiden kansalliset verkostot muodostavat yhdessä Euroopan maaseutuverkoston.

Euroopan maaseutuverkoston toimintaa koordinoi Euroopan maaseutuverkostoyksikkö, EN RD Contact Point. Contact Pointissa on töissä 21 päätoimista työntekijää. Lisäksi sillä on useita sivutoimisia asiantuntijoita. Yksikön johtajana toimii Haris Martinos. Contact Pointin tehtävänä on tukea ja koordinoida kansallisten verkostojen työtä, välittää hyviä maaseudun kehittämisen käytäntöjä ja tuloksia sekä lisätä asiantuntemuksen ja tiedon leviämistä Euroopan unionin alueella. Yksi erityinen painopiste on kansainvälisen yhteistyön edistäminen.

Käytännön toiminnan tasolla Contact Point tuottaa erilaisia julkaisuja mm. hyvistä käytännöistä, julkaisee uutiskirjettä sekä järjestää seminaareja ja konferensseja. Ensi vuoden suunnitelmissa on mm. seminaari maaseudun tietoliikenneyhteyksistä ja Leader konferenssi.

Contact Pointin Internet-sivut ovat hyvä tiedon lähde. Niiltä löytyy jo tällä hetkellä tietoa eri maiden maaseudun kehittämisohjelmista ja maaseutuverkostoista, komission oppaita ja tapahtumakalenteri. Lähi aikoina sivuille avataan hakutyökalu kansainvälisten hankkeiden partnereiden etsintään. Lisäksi sinne on tulossa hyvien käytäntöjen ja Leader-toimintaryhmien tietokannat. Leader-tietokanta tulee sisältämään tiedot kaikista yli 2100 Leader-toimintaryhmästä.

Euroopan maaseutuverkoston sivut

Kirjoitus: Juha-Matti Markkola

Kuvateksti: Contact Pointin henkilöstöä