Ikkuna Eurooppaan

Euroopan yhteinen maaseudun kehittämispolitiikka

EU:n maaseudun kehittämispolitiikalla pyritään säilyttämään maaseutu elinvoimaisena kehittämällä maaseutualueita tasapuolisesti. Maaseudun kehittämispolitiikka on merkittävä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Vuosina 2007–2013 27 jäsenvaltion maaseudun kehittämiseen käytetään 92 miljardia euroa. Kukin maa laatii kansallisen maaseudun kehittämisstrategian, joiden pohjalta laaditaan kansalliset maaseudun kehittämisohjelmat. Suomessa on Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmat.

Lue lisää Euroopan maaseudun kehittämispolitiikasta

Maaseudun kehittäminen ja kansainvälisyys

Kansainvälinen yhteistyö tuo oppimisen, uusien ideoiden, verkostojen ja hyvien käytäntöjen välittämisen kautta lisäarvoa maaseutualueille. Kuluvalla ohjelmakaudella halutaan panostaa maaseudun kehittämisen verkostoitumiseen eurooppalaisella tasolla. Yksi keskeisimmistä päämääristä on tuoda maaseututoimijat lähemmäksi toisiaan Euroopassa. Tavoitteena on parantaa maaseudun kehittämistoimia. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedon kulun tehostamista eri toimijoiden ja eri tasojen välillä Euroopan sisällä. Tätä varten jokaiseen EU-maahan on perustettu maaseutuverkosto.

Kansainvälinen hanketoiminta

Kansainvälisiä yhteistyöhankkeita voidaan rahoittaa maaseudun kehittämisohjelmissa Leader-toimintatavan kautta. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden odotetaan tuottavan alueelle todellista lisäarvoa. Rajojen yli tapahtuvalla yhteistyöllä tavoitellaan uutta tietoa ja uusia ajatuksia, uuden oppimista toisilta mailta sekä uusien innovaatioiden syntymistä. Kansainväliset hankkeet toteutetaan paikallisten Leader-toimintaryhmien kautta.

Hyviä käytäntöjä Sloveniasta

Slovenian tasavallan maaseudun kehittämisohjelman 20072013 tavoitteena on täydentää maaseudun kehittämisen tähänastisia saavutuksia. Kehittämisohjelma pyrkii saavuttamaan Lissabonin strategian tavoitteet, joilla tähdätään työllisyyden, innovaatioiden, yrittäjyyden, liberalisoinnin ja ympäristönsuojelun parantamiseen EU:ssa. Toimenpiteet ja toiminta jakautuvat neljälle toimintalinjalle.

Eurooppalainen maaseutuverkostoyksikkö

Kuluvalla ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan komissio on halunnut lisää tehokkuutta maaseudun kehittämiseen. Tämän tavoitteen vuoksi jäsenmaat on muun muassa velvoitettu perustamaan kansalliset maaseutuverkostot. Niiden tehtävä on välittää entistä tehokkaammin tietoa Euroopan unionin tarjoamista maaseudun kehittämisen välineistä ja saavutuksista. Lue lisää