Maaseutuverkoston koulutukset

 

5.9.

Yrittäjän Päivä

5.9.2014

Yrittäjän päivän päätapahtuman vastuullinen järjestäjä on Yrittäjän Päivä -säätiö.


9.9.

Maaseutuverkoston alueellinen innovaatioleiri: Satakunta ja Vakka-Suomi

9.9. - 11.9.2014

Innovaatioleirin tavoitteena on verkottaa alueen toimijoita keskenään ja yli maakuntarajojen sekä etsiä yrityksille uusia tuotteita ja etsiä uusia toimintamalleja elintarvikealan kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on ottaa entistä enemmän käyttöön virtuaalisia työkaluja ja ketteriä kokeiluja.

BIOTALOUDESTA MAASEUDUN VETURI - osataanko toimia yhdessä vai kilpailevatko alueet keskenään

9.9.2014

Biotalous on noussut kehittämisen kärjeksi lähes jokaisessa Suomen maakunnassa. Kilpailevatko alueet toistensa kanssa vai osataanko tehdä yhteistyötä? Riittävätkö kotimaiset markkinat vai pitäisikö suuntana olla kansainvälistyminen? Onko biotalous harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden voimavara vai jääkö harvaan asuttu maaseutu pelkäksi raaka-ainevarastoksi?

Mm. näistä kuullaan ja keskustellaan YTR:n Harvaan asutun maaseudun (HAMA) ja Elinkeinot ja osaaminen (MESI) verkoston järjestämässä seminaarissa.

Seminaarissa Keskustan pj. Juha Sipilä kertoo, miten hyvin Suomen biotalousohjelma vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Kannuksen kehitysjohtaja Anne Pesola esittelee Keski-Pohjanmaan biolaaksoa. Voiko kylä olla energiaomavarainen? - kehittämispäällikkö Pekka Peura esittelee Jepuan kylän esimerkkiä. Kuulemme myös, miten INKA-ohjelman vaikutukset säteilevät Jyväskylää, Seinäjokea ja Joensuuta ympäröivälle maaseudulle kehitysjohtaja Harri Välimäen (Joensuun tiedepuisto Oy) ja projektisuunnittelija Susanna Määtän (Ruralia instituutti, Seinäjoki) välityksellä. Kansainvälistymisen mahdollisuuksie esittelevät toimialajohtaja Esa Wrang Finprosta ja toimitusjohtaja Aki Nyyssönen vientitoimintaa harjoittavasta Salon Vihanneshalli Oy:sta.

Seminaarin annin kokoaa lopuksi yhteen tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta otsikolla "Syntyykö päivän aineksista Biotalouden onnela?".

10.9.

Maaseudun tiedetreffit - UUSI HEVOSTALOUS

10.9.2014, Uusimaa

Suomessa tehdään monipuolista maaseutuelinkeinojen ja luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka käytäntöön viemiseksi tarvitaan kohtaamispaikkoja ja yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Maaseudun tiedetreffit – hanke (2013-14) järjestää syksyllä 2014 Uudellamaalla ja Hämeessä pinnalla olevien tutkimustulosten esittely- ja keskustelupäiviä hevostaloudesta, biotaloudesta, ruokaketjusta, maaseutuyrittäjyydestä ja puutarhataloudesta. Maksuttomille tiedetreffeille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet: maa-, metsä- ja puutarhatilat, yrittäjät, tutkijat, neuvojat, opettajat ja kehittäjät. Toimialarajoja ylittäville tiedetreffeille on helppo tulla, vaikkei aihepiiri olisi entuudestaan tuttu.

Uusi hevostalous – päivässä aiheita hevosen lannankäsittely, laitumet, tuubikompostointi ja biokaasutus, hevosyritysten asiakkaat, kansainvälisyys, turvallisuus ja työajan käyttö.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.hamk.fi/maaseuduntiedetreffit

12.9.

Finlans svenska 4H 85 år: Jubileumsseminarium - ungas möjligheter på landsbygden

12.9.2014

13.00 Öppningsord av Mats Nylund, ordförande, riksdagsledamot

13.30 Att vara ung på landsbygden, Elin Sundblad och Sven Gustafsson, medlemmar i 4H

13.45 Finlands barn- och ungdomspolitik, Georg Henrik Wrede, direktör vid Ungdomsenheten på Undervisnings- och kulturministeriet

14.45 Vi finns! Lottie Rääf, inspiratör, Ydre, Östergötland

15.45 Avslutande diskussion

16.00 Coctail

O.s.a. senast 1.9.2014 till jubileum@fs4h.fi eller per telefon 040 563 6127

13.9.

Mansikki - Lasten maatalousnäyttely

13.9.2014

Tapahtumassa perheen pienimmät pääsevät ihmettelemään eläimiä ja maatalouskoneita. Päivän tärkeänä teemana lähiruoka.

Myös Maaseudun mahtavin Kauppa-auto on Mansikissa!

* maatilat

15.9.

Nordic-Baltic -meeting

15.9. - 16.9.2014

Ohjelma lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivät

15.9. - 16.9.2014

Ensimmäinen päivä seminaaripäivä, toisena päivänä tutustumiskohteita.

23.9.

Eläinten hyvinvointiseminaari

23.9. - 24.9.2014
Koulutuksen tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Koulutuspäivien painopisteenä ovat nautaeläimet ja niihin liittyvät eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet. Tavoitteena on tuoda esiin uudesta Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014‐2020 rahoitettavien eläinten hyvinvointikorvauksien mahdollisuudet ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat muut ohjelman toimenpiteet (koulutus, neuvonta sekä maatalousinvestoinnit ja niihin liittyvät rakentamisohjeet) sekä tuoda esiin eläinten hyvinvoinnin yhteys tuottavuuteen ja taloudellisesti kannattavaan toimintaan. Tilaisuuden tavoitteena on myös verkottaa eläinten hyvinvointiasioiden parissa toimivia tahoja ja samalla edistää tuotantoeläinten parissa työtä tekevien ihmisten työhyvinvointia.

Koulutus on osa neuvojien Neuvo 2020 taustoittavaa koulutuskokonaisuutta.

24.9.

Maaseudun tiedetreffit - BIOTALOUS JA UUSIUTUVAT ENERGIARATKAISUT

24.9.2014, Kanta-Häme

Suomessa tehdään monipuolista maaseutuelinkeinojen ja luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka käytäntöön viemiseksi tarvitaan kohtaamispaikkoja ja yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Maaseudun tiedetreffit – hanke (2013-14) järjestää syksyllä 2014 Uudellamaalla ja Hämeessä pinnalla olevien tutkimustulosten esittely- ja keskustelupäiviä hevostaloudesta, biotaloudesta, ruokaketjusta, maaseutuyrittäjyydestä ja puutarhataloudesta. Maksuttomille tiedetreffeille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet: maa-, metsä- ja puutarhatilat, yrittäjät, tutkijat, neuvojat, opettajat ja kehittäjät. Toimialarajoja ylittäville tiedetreffeille on helppo tulla, vaikkei aihepiiri olisi entuudestaan tuttu.

Biotalous ja uusiutuvat energiaratkaisut – päivässä aiheina ovat biotalous ja EU, liiketoimintaa biotaloudesta, Suomen biotalousstrategia, Biofare-konseptiauto, uusiutuvan energian hankekokemuksia ja ehdotuksia sekä Luonnonvarakeskuksen esittely

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.hamk.fi/maaseuduntiedetreffit

30.9.

Eläinten hyvinvointiseminaari

30.9. - 1.10.2014
Koulutuksen tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Koulutuspäivien painopisteenä ovat sika- ja siipikarjan tuotanto ja siihen liittyvät eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet. Tavoitteena on tuoda esiin uudesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitettavien eläinten hyvinvointikorvauksien mahdollisuudet ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat muut ohjelman toimenpiteet (koulutus, neuvonta sekä maatalousinvestoinnit ja niihin liittyvät rakentamisohjeet) sekä tuoda esiin eläinten hyvinvoinnin yhteys tuottavuuteen ja taloudellisesti kannattavaan toimintaan. Tilaisuuden tavoitteena on myös verkottaa eläinten hyvinvointiasioiden parissa toimivia tahoja ja samalla edistää tuotantoeläinten parissa työtä tekevien ihmisten työhyvinvointia.

Koulutus on osa neuvojien Neuvo 2020 taustoittavaa koulutuskokonaisuutta.

1.10.

Yhteistyöllä menestystä – uusi maaseutuohjelma ja YTR kenttäkierroksilla

1.10.2014

Esittelyssä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2014–2020 sekä uudistunut YTR.


Maaseudun kehittämisen uudet välineet tehokkaaseen käyttöön yhteistyöllä!

2.10.

Yhteistyöllä menestystä – uusi maaseutuohjelma ja YTR kenttäkierroksilla

2.10.2014

Esittelyssä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2014–2020 sekä uudistunut YTR.


Maaseudun kehittämisen uudet välineet tehokkaaseen käyttöön yhteistyöllä!

4.10.

Landsbygdsriksdagen

4.10. - 5.10.2014

Ohjelma lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

6.10.

Alueellinen innovaatioleiri: Pohjois-Savo

6.10. - 8.10.2014

Leirin teemoina ovat:

- Hyvinvointia luonnosta ja metsästä

- Lähiruoka ja luonnonantimet matkailussa

- Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus

- Pohjois-Savon kansainvälinen matkailu

- Vesistömatkailu

Yhteistyöllä menestystä – uusi maaseutuohjelma ja YTR kenttäkierroksilla

6.10.2014

Esittelyssä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2014–2020 sekä uudistunut YTR.


Maaseudun kehittämisen uudet välineet tehokkaaseen käyttöön yhteistyöllä!

7.10.

Maaseudun tiedetreffit - PUHEENAIHEENA RUOKAKETJU

7.10.2014, Uusimaa

Suomessa tehdään monipuolista maaseutuelinkeinojen ja luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka käytäntöön viemiseksi tarvitaan kohtaamispaikkoja ja yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Maaseudun tiedetreffit – hanke (2013-14) järjestää syksyllä 2014 Uudellamaalla ja Hämeessä pinnalla olevien tutkimustulosten esittely- ja keskustelupäiviä hevostaloudesta, biotaloudesta, ruokaketjusta, maaseutuyrittäjyydestä ja puutarhataloudesta. Maksuttomille tiedetreffeille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet: maa-, metsä- ja puutarhatilat, yrittäjät, tutkijat, neuvojat, opettajat ja kehittäjät. Toimialarajoja ylittäville tiedetreffeille on helppo tulla, vaikkei aihepiiri olisi entuudestaan tuttu.

Puheenaiheena ruokaketju – päivässä aiheina ravistelevat keskustelut suomalaisen ruoan ja lähiruoan puolesta, kuluttajien ja tuottajien vuorovaikutuksen lisääminen, pellolta pöytään – kestävä gastronomia, luomututkimuksen ajankohtaiset, Maitoa!, Knowsheep- tiekartta ja ProViljelys.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.hamk.fi/maaseuduntiedetreffit

Eläinten hyvinvointiseminaari

7.10. - 8.10.2014
Koulutuksen tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Koulutuspäivien painopisteenä ovat naudat, lampaat ja vuohet sekä niihin liittyvät eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteet. Tavoitteena on tuoda esiin uudesta Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014‐2020 rahoitettavien eläinten hyvinvointikorvauksien mahdollisuudet ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavat muut ohjelman toimenpiteet (koulutus, neuvonta sekä maatalousinvestoinnit ja näihin liittyvät rakentamisohjeet) sekä tuoda esiin eläinten hyvinvoinnin yhteys tuottavuuteen ja taloudellisesti kannattavaan toimintaan. Tilaisuuden tavoitteena on myös verkottaa eläinten hyvinvointiasioiden parissa toimivia tahoja ja samalla edistää tuotantoeläinten parissa työtä tekevien ihmisten työhyvinvointia.


Koulutus on osa neuvojien Neuvo 2020 taustoittavaa koulutuskokonaisuutta.

8.10.

KoneAgria

8.10. - 11.10.2014

KoneAgriassa on tänä vuonna noin 200 näyttelyosastoa. Maaseutuverkosto osallistuu messuille yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Näyttelyn seminaariohjelma on monipuolinen. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo vierailee näyttelyssä torstaina 9.10. ja on mukana seminaarissa, jonka aihe on Maaseudun kehittämisen näkymät uudella ohjelmakaudella. Muissa seminaareissa paneudutaan mm. osakeyhtiömuotoiseen maatalouteen, lannan tehokäyttöön, lämpöyrittäjän tekniikkavalintoihin, kasvinsuojeluun uudella ohjelmakaudella sekä tuotosseurannan hyödyntämiseen johtamisessa. Lauantaina käsitellään luomuasioita.

9.10.

Yhteistyöllä menestystä – uusi maaseutuohjelma ja YTR kenttäkierroksilla

9.10.2014

Esittelyssä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2014–2020 sekä uudistunut YTR.

Maaseudun kehittämisen uudet välineet tehokkaaseen käyttöön yhteistyöllä!

Lähiruoka on bisnes!

9.10.2014, Pirkanmaa

Kutsu Lähiruokaseminaariin 9.10.2014

Lähiruoka on bisnes!

NordicFood 2014 -messujen yhteydessä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa www.nordicfoodexpo.fi

Valtakunnallinen Aitoja makuja II -hanke sekä Parasta Pöytään Pirkanmaalta -hanke kutsuvat Sinut kuulemaan, millaista kehittämistyötä on tehty maakunnallisesti ja valtakunnallisesti lähiruoan tunnettuuden edistämiseksi ja paikallisen ruoan saamiseksi kuluttajille, ammattikeittiöihin ja kauppaan. Puheenvuoroissa pureudutaan lähiruokabisneksen tulevaisuuden näkymiin niin yrittäjän kuin kehittäjän näkökulmasta sekä esitellään toimintatapoja ja välineitä lähiruokasektorin kilpailukyvyn parantamiseksi.

Seminaari on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen 1.10. mennessä.

28.10.

Ohjelmakauden sulkemisseminaari

28.10. - 29.10.2014

Ohjelma lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Leader-työn ajankohtaispäivä

28.10.2014

Ohjelma lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

29.10.

Maaseutugaala 2014

29.10.2014

Ohjelmakauden hyvien käytäntöjen esiintuominen, Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun palkitsemistilaisuus.

Manner-Suomen maaseutuohjelman neuvottelupäivät

29.10. - 30.10.2014

Esillä 2007-2013 ohjelmakauden tulokset ja tulevan ohjelmakauden näkymät.

4.11.

Hanketreffit - lähiruoka ja matkailu

4.11.2014

Ohjelma lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

5.11.

Maaseudun tiedetreffit - MAASEUTUYRITTÄJYYDEN TULEVAISUUSKUVAT JA VILLIT KORTIT

5.11.2014, Uusimaa

Suomessa tehdään monipuolista maaseutuelinkeinojen ja luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka käytäntöön viemiseksi tarvitaan kohtaamispaikkoja ja yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Maaseudun tiedetreffit – hanke (2013-14) järjestää syksyllä 2014 Uudellamaalla ja Hämeessä pinnalla olevien tutkimustulosten esittely- ja keskustelupäiviä hevostaloudesta, biotaloudesta, ruokaketjusta, maaseutuyrittäjyydestä ja puutarhataloudesta. Maksuttomille tiedetreffeille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet: maa-, metsä- ja puutarhatilat, yrittäjät, tutkijat, neuvojat, opettajat ja kehittäjät. Toimialarajoja ylittäville tiedetreffeille on helppo tulla, vaikkei aihepiiri olisi entuudestaan tuttu.

Maaseutuyrittäjyyden tulevaisuuskuvat ja villit kortit - päivässä aiheina ovat Maaseutuvisio 2020, kysyntälähtöinen maaseutu, maaseutu hevosyhteisön identiteetin rakentajana, Green care – päivätoiminta maatiloilla, hankekokemuksia ja ehdotuksia tulevaan, strutsitilan tarina ja tutustumiskierros

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.hamk.fi/maaseuduntiedetreffit

6.11.

Hanketreffit - lähiruoka ja matkailu

6.11.2014

Ohjelma lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

18.11.

Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

18.11. - 19.11.2014

Lisätietoa lähempänä tapahtuman ajankohtaa

19.11.

Maaseudun tiedetreffit - PUUTARHATALOUDEN SUUNNAT

19.11.2014, Kanta-Häme

Suomessa tehdään monipuolista maaseutuelinkeinojen ja luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka käytäntöön viemiseksi tarvitaan kohtaamispaikkoja ja yhteistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Maaseudun tiedetreffit – hanke (2013-14) järjestää syksyllä 2014 Uudellamaalla ja Hämeessä pinnalla olevien tutkimustulosten esittely- ja keskustelupäiviä hevostaloudesta, biotaloudesta, ruokaketjusta, maaseutuyrittäjyydestä ja puutarhataloudesta. Maksuttomille tiedetreffeille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet: maa-, metsä- ja puutarhatilat, yrittäjät, tutkijat, neuvojat, opettajat ja kehittäjät. Toimialarajoja ylittäville tiedetreffeille on helppo tulla, vaikkei aihepiiri olisi entuudestaan tuttu.

Puutarhatalouden suunnat – päivässä aiheina ovat tuorekasvisten turvallisuus, riskienhallinta, mehiläiset pölytyspalveluna, luomupuutarhatuotannon suunnat, EKOKAS-hanke, neuvontatyön kehittäminen, tutustuminen Lepaan kasvihuonetuotantoon ja tilakokeisiin

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.hamk.fi/maaseuduntiedetreffit

Valitsemillasi hakuehdoilla löytyi 30 tapahtumaa