Aluestrategiatyötä tulevaisuustyöpajoissa vuonna 2012

Tulevaisuustyö on käynyt kiivaana kuluvan vuoden aikana. ELY-keskukset ja maakuntaliitot järjestivät yhteistyössä alueensa toimijoiden sekä maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran kanssa 15 alueellista tulevaisuustyöpajaa.

Työpajat tukivat alueellista ja paikallista strategiatyötä ja nostivat alueiden tarpeet esiin valtakunnantason valmisteluun. Keskustelua käytiin eri alueille yhteisistä, maaseudun kehitykseen vaikuttavista asioista. Työpajojen tavoitteena oli tunnistaa alueelliset tarpeet ja etsiä uusia paikallisia ideoita tulevaisuuden maaseudun kehittämiseen sekä uuden ohjelmakauden valmisteluun. Tulevalla kaudella kehittämisohjelmien vaikuttavuutta halutaan entisestään lisätä.

Tulevaisuustyöpajoissa hyödynnettiin osallistavia menetelmiä, joiden toteuttamisesta vastasi strategiakonsultti Capful oy yhdessä alueella toimivan ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa.

Työpajoissa haettiin vastauksia muun muassa siihen, millaista kysyntää maaseudulla on tai miten eri EU-rahastojen rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti nyt ja tulevalla ohjelmakaudella.

Lisäksi tulevaisuustyöpajoissa rakennettiin kytkentää alueellisen ja valtakunnalliseen valmistelun välille. Työpajojen kautta alueiden tarpeet välittyivät osaksi TEM:ön maaseutupoliittisen toimenpideohjelman, YTR:n kuudennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman ja tulevan EU-ohjelmakauden valmistelua.

Sitra oli mukana työpajoissa herättämällä ajatuksia järjestämiensä kolmen kasvutyöpajan tulosten pohjalta.

Työpajoihin kutsuttiin ELY-keskukset, maakuntaliitot, Maakunnan yhteistyöryhmien maaseutujaostot / maaseuturyhmät, Leader-toimintaryhmät, kunnat, elinkeinoyhtiöt, kylätoimijat sekä järjestöt ja muut alueelliset toimijat.

Lisätietoja oman alueesi tilaisuudesta ELY-keskuksesta tai maaseutuverkostoyksiköstä Teemu Hauhialta etunimi.sukunimi@maaseutu.fi/ 040 545 4016.

Tulevaisuustyöpajojen aikataulu ja loppuraportit:

21.2. Pohjois-Pohjanma, Oulu

29.2. Kainuu

9.3. Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki

19.3. Häme, Lammin biologinen asema

23.3. Kaakkois-Suomi

27.3. Pirkanmaa

11.4. Lappi

17.4. Pohjois-Savo

24.4. Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa, Pietarsaari

25.4. Pohjois-Karjala

26.4. Varsinais-Suomi

11.5. Uusimaa

15.5. Satakunta

16.5. Keski-Suomi

21.8. Etelä-Savo