Maaseutu ja tulevaisuus on paljon käytetty sanapari. Vuonna 2012 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjlema keskipisteessä ovat ratkaisut, joilla piirretään jälkiä tulevaisuuteen suomalaisella maaseudulla.

Nyt piirretään jälkiä tulevaisuuteen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman painopisteessä loppuohjelmakaudella ovat innovaatiot, uudet ideat, tuotteet tai tavat toimia, joilla voidaan vastata aikamme uusiin haasteisiin.

Uusia ratkaisuja vaativat ja tuovat ilmastonmuutos, bioenergia ja uudet teknologiat sekä väestömuutokset. Maaseudun uudistuvat elinkeinot voivat vastata aikamme muutosten aiheuttamiin uusiin tarpeisiin ja kysyntään, joita esimerkiksi biotalous luo.

Vuosien 2012 ja 2013 teema haluaa nostaa esiin uusia paikallisia ideoita tulevaisuuden maaseudun rakentajina ja muistuttaa, että: "Maaseudulla on tilaa tulevaisuudelle."

Maaseudulta jälkiä tulevaisuuteen

Maaseudun kehittäjien strategiapäivä käynnisti tulevaisuuden näkymien tiimoilta keskustelun, jota käydään vilkkaasti ohjelmakauden lähetessä loppuaan.

ELY-keskukset ja maakuntaliitot järjestivät vuonna 2012 yhteistyössä alueensa toimijoiden sekä maaseutuverkoston, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja Sitran kanssa 15 alueellista tulevaisuustyöpajaa. Tavoitteena oli tukea alueellista ja paikallista strategiatyötä sekä saada alueiden tarpeet esiin valtakunnantason valmisteluun ja toisaalta käydä keskustelua eri alueille yhteisistä, maaseudun kehitykseen vaikuttavista asioista.

Työpajojen loppuraporttiin voi tutustua näillä sivuilla.

Tilaa elämälle eri puolilla Suomea

Maaseutu.fi -toimitus aloitti toukokuussa 2011 Tilaa elämälle -juttusarjan, jossa tutustutaan maaseudun mahdollisuuksiin ja tekijöihin eri puolilla Suomea. Juttusarja jatkuu esitellen erilaisia oivalluksia ja saavutuksia, joita ihmiset erityyppisillä maaseuduilla ovat saaneet aikaan. Hyppää mukaan!

Olemme Facebookissa!

Jäljet tulevaisuuteen

Suomalainen maaseutu on täynnä mahdollisuuksia. Nyt on kysymys vain siitä, kuinka me näitä mahdollisuuksia hyödynnämme, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Suomalainen maaseutu on täynnä mahdollisuuksia. Nyt on kysymys vain siitä, kuinka me näitä mahdollisuuksia hyödynnämme.

Tutustu, mitkä ovat maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen viestit alueellisen ja paikallistason strategiatyöhön eri puolilla Suomea.