Taustatietoa hankkeiden toteuttamiseen käsikirjasta

Hanketoimijan käsikirja taustoittaa hankehakijoille, hankkeiden vetäjille, ohjausryhmille ja muille hankkeiden parissa toimiville henkilöille hanketoimintaan liittyviä kokonaisuuksia.

Käsikirja sisältää yleisiä neuvoja hankkeen suunnitteluun, ohjaukseen, toteutukseen sekä seurantaan.

Käsikirjan internet-linkit johtavat hanketoimintaan liittyviin asiakokonaisuuksiin, jotka yhdessä käsikirjan kanssa muodostavat teoksen sisällön. Käsikirjaa pyritään pitämään ajan tasalla myös linkitysten osalta.

Voit tulostaa käsikirjasta hanketoimijan käsikirjakansion, jolloin käsikirjan sisällysluettelo toimii kansion välilehtien sisällöllisenä ohjeena. Käsikirjasta ei tehdä erillistä painettua versiota.

Määräykset ja ohjeet erikseen

Maaseutuvirasto on antanut hanketoiminnan ohjeistamiseksi määräyksiä ja ohjeita, joita on myös linkitetty käsikirjaan. ELY-keskukset vastaavat kaikkien hakemusten, myös toimintaryhmien hakemusten, ohjelmanmukaisuuden ja laillisuuden tarkistamisesta.

Hankkeen hallinnoija on aina vastuussa hallinnoimista hankkeistaan. Tämän vuoksi hankehakijan onkin hyvä tutustua huolella hanketoiminnasta annettuihin Maaseutuviraston ja ELY-keskusten ohjeisiin ja määräyksiin, jotka ovat juridisia ohjeita hankkeiden toteuttamiseksi. Tämän käsikirjan sisältö on tarkoitettu hanketoimintaa tukevaksi ja hanketoiminnan eri osa-alueita taustoittavaksi teokseksi.

Hankekäsikirja käsittelee hanketoimintaa 29.8.2007 annetun asetuksen pohjalta. Käsikirjan tietoja voi soveltaa vain ennen 6.10.2008 vireille tulleisiin hankkeisiin.

Päivitetty Hanketoimijan käsikirja julkaistu

Tämä käsikirja koskee 6.10.2008 ja sen jälkeen vireille tulleita hankkeita.

Sisällön ovat koonneet pitkänlinjan hanketoimijat, joilla on kokemusta niin hanketoimijuudesta, rahoittajan roolista, Leader-toimintaryhmätyöstä kuin hankearvioinnista.

Lähteinä on käytetty hankekäsikirjan aiempaa versiota, viranomaisohjeita sekä Leader-toimintaryhmien materiaalia hanketoimintaan liittyen. Käsikirja on myös käynyt laajalla kommenttikierroksella eri hanketoimijatahoilla.

Hanketoimijan käsikirja on suuntaa antava. Hankkeiden tarkemmasta toteutuksesta kannattaa aina keskustella oman alueen ELY-keskuksen tai Leader-toimintaryhmän asiantuntijan kanssa.

Palautetta käsikirjasta voi lähettää osoitteeseen info (at) maaseutu.fi. Käsikirjaa kehitetään saadun palautteen perusteella.